2015 rok

Wyniki konkursu na dofinansowanie zadań ze środków budżetu państwa związanych ze wspieraniem procesu szkolenia zawodników kadry narodowej

Wyniki konkursu na dofinansowanie ze środków budżetu państwa zadań związanych ze wspieraniem procesu szkolenia zawodników kadry narodowej w przygotowaniach do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, igrzysk głuchych oraz mistrzostw świata i Europy w roku 2015

Minister Sportu i Turystyki informuje, że w ramach ogłoszonego konkursu na dofinansowanie ze środków budżetu państwa zadań związanych ze wspieraniem procesu szkolenia zawodników kadry narodowej w przygotowaniach do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, igrzysk głuchych oraz mistrzostw świata i Europy w roku 2015, oferty przedstawiły:

1. Instytut Sportu,
2. Polski Związek Judo

Żaden z podmiotów ubiegających się o realizację powyższego zadania nie spełnił wymagań formalnych i przewidywanych do realizacji działań określonych w Decyzji
nr 5 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 stycznia 2015 r. roku w sprawie wprowadzenia „Programu dofinansowania zadań z budżetu państwa związanych ze wspieraniem procesu szkolenia zawodników kadry narodowej w przygotowaniach do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, igrzysk głuchych oraz mistrzostw świata i Europy w roku 2015”.
Konkurs nie został rozstrzygnięty.

Metadane

Data publikacji : 25.02.2015
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Adam Soroko
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Roszkowska
do góry