2018 rok

Rozstrzygnięcie naboru wniosków – Program „Sport Akademicki”

Lista podmiotów, które na podstawie rozstrzygnięcia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 grudnia 2018 r., otrzymują dofinansowanie na realizację w 2019 r. Programu „Sport Akademicki”, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Lp. Nr wniosku Nazwa pomiotu Nazwa zadania (tytuł/nazwa programu) Kwota dofinansowania (zł)
1.  8812599 Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny Sport Akademicki – Młodość Pełna Pasji Program rozwoju sportu w środowisku akademickim 6 000 000

 

Metadane

Data publikacji : 21.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dariusz Buza
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czubak
do góry