2018 rok

Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków na realizację w 2019 roku Programu "Szkolny Klub Sportowy" w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży

Kwota do rozdysponowania w naborze: 54 525 000 zł.

Wnioski należy składać do 14 grudnia 2018 r.

Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi nie później niż do 16 stycznia 2019 r.

Ewentualne pytania w zakresie Programu „Szkolny Klub Sportowy” należy kierować do pracowników Departamentu Sportu dla Wszystkich tel. 22 24 43 266, 22 24 43 280, 22 24 43 155.

Metadane

Data publikacji : 23.10.2018
Data modyfikacji : 23.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dariusz Buza
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Ludwicka
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Ludwicka
do góry