2018 rok

Minister Sportu i Turystyki ogłasza dodatkowy nabór wniosków w ramach Programu „Szkolny Klub Sportowy”

Program „Szkolny Klub Sportowy” został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 18 grudnia 2017 roku (link: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/2179,Ogloszenie-programu-Szkolny-Klub-Sportowy-w-ramach-rozwijania-sportu-poprzez-wsp.html). 

Kwota do rozdysponowania w naborze: 1 032 763,60 zł.

Wnioski w ramach dodatkowego naboru należy składać do dnia 29 sierpnia 2018 r.

Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi nie później niż do dnia 14 września 2018 r.

Metadane

Data publikacji : 22.08.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dariusz Buza
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czubak
do góry