2018 rok

Minister Sportu i Turystyki ogłasza dodatkowy nabór wniosków w ramach Programu „Sport Wszystkich Dzieci”

Program „Sport Wszystkich Dzieci” został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 22 grudnia 2017 roku (link: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/2186,Ogloszenie-programu-Sport-Wszystkich-Dzieci-w-ramach-rozwijania-sportu-poprzez-w.html). 

Dodatkowy nabór wniosków dotyczy następujących zadań:

  1. Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe - zadanie może być realizowane wyłącznie w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Kwota do rozdysponowania w naborze: 730 000 zł

Wnioski w ramach dodatkowego naboru na realizację powyższych zadań należy składać do dnia 25 maja 2018 r.

Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi nie później niż do dnia 14 czerwca 2018 r.

Metadane

Data publikacji : 18.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dariusz Buza
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czubak
do góry