2018 rok

Minister Sportu i Turystyki ogłasza dodatkowy nabór wniosków w ramach Programu „Sport Wszystkich Dzieci”

Program „Sport Wszystkich Dzieci” został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 22 grudnia 2017 roku (link: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/2186,Ogloszenie-programu-Sport-Wszystkich-Dzieci-w-ramach-rozwijania-sportu-poprzez-w.html)

Dodatkowy nabór wniosków dotyczy następujących zadań:

1. Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży - zadanie może być realizowane wyłącznie w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Kwota do rozdysponowania w naborze: 4 165 683,50 zł

2. Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe - zadanie może być realizowane wyłącznie w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Kwota do rozdysponowania w naborze: 8 350 000 zł

Wnioski w ramach dodatkowego naboru na realizację powyższych zadań należy składać do dnia 4 kwietnia 2018 r.

Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi nie później niż do dnia 27 kwietnia 2018 r.

Metadane

Data publikacji : 22.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dariusz Buza
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Ludwicka
do góry