BIP - Ministerstwo Sportu i Turystyki Dodatkowy nabór wniosków w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci” - 2017 rok -

2017 rok

Dodatkowy nabór wniosków w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”

Minister Sportu i Turystyki ogłasza dodatkowy nabór wniosków w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”

Program „Sport Wszystkich Dzieci” został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej
w dniu 20 stycznia 2017 roku (link: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/1950,Ogloszenie-programu-Sport-Wszystkich-Dzieci-w-ramach-rozwijania-sportu-poprzez-w.html ). 

Dodatkowy nabór wniosków dotyczy następującego zadania:

  • Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży - zadanie może być realizowane wyłącznie w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2017 r.

Kwota do rozdysponowania w naborze: 167 600 zł

Wnioski w ramach dodatkowego naboru należy składać do dnia 30 października 2017 r.

Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi nie później niż do dnia 10 listopada 2017 r.

Pozostałe postanowienia ogłoszonego programu „Sport Wszystkich Dzieci” podlegają zachowaniu w odpowiednim zakresie.

Jednocześnie proszę o umieszczenie na stronie głównej MSiT w zakładce „Konkursy” informacji: Minister Sportu i Turystyki ogłasza dodatkowy nabór wniosków w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci” wraz z podaniem linka do umieszczonej powyżej wskazanej informacji w BIP urzędu.

Metadane

Data publikacji : 26.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dariusz Buza
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czubak
do góry