2017 rok

Dodatkowy nabór wniosków w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci” - "Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży"

Minister Sportu i Turystyki ogłasza dodatkowy nabór wniosków w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”

Program „Sport Wszystkich Dzieci” został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 20 stycznia 2017 roku (link: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/1950,Ogloszenie-programu-Sport-Wszystkich-Dzieci-w-ramach-rozwijania-sportu-poprzez-w.html ).

Dodatkowy nabór wniosków dotyczy następującego zadania:

  1. Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży - zadanie może być realizowane wyłącznie w okresie od 1 września do 31 grudnia 2017 r.

Kwota do rozdysponowania w naborze: 928 736,00 zł

Wnioski w ramach dodatkowego naboru należy składać:

  1. na zadanie Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży” do dnia 6 września 2017 r.

Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi:

  1. na zadanie Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży” nie później niż do dnia 18 września 2017 r.

Pozostałe postanowienia ogłoszonego programu „Sport Wszystkich Dzieci” podlegają zachowaniu w odpowiednim zakresie.

Metadane

Data publikacji 01.09.2017
Podmiot udostępniający informację:
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dariusz Buza
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czubak
Osoba modyfikująca informację:
do góry