2017 rok

Minister Sportu i Turystyki ogłasza dodatkowy nabór wniosków w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”

 

Program „Sport Wszystkich Dzieci” został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 20 stycznia 2017 roku (link: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/1950,Ogloszenie-programu-Sport-Wszystkich-Dzieci-w-ramach-rozwijania-sportu-poprzez-w.html). 

 

Dodatkowy nabór wniosków dotyczy następujących zadań:

  1. Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży - zadanie może być realizowane wyłącznie w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2017 r.
  2. Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe - zadanie może być realizowane wyłącznie w okresie od 1 sierpnia do 31grudnia 2017 r.

Wnioski w ramach dodatkowego naboru należy składać:

  1. na zadanie Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży do dnia 17 sierpnia 2017 r.
  2. na zadanie Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe do dnia 17 sierpnia 2017 r.

Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi:

  1. na zadanie Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży nie później niż do dnia 7 września 2017 r.
  2. na zadanie Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe nie później niż do dnia 31 sierpnia 2017 r.

Pozostałe postanowienia ogłoszonego programu „Sport Wszystkich Dzieci” podlegają zachowaniu w odpowiednim zakresie.


 

Metadane

Data publikacji : 31.07.2017
Data modyfikacji : 31.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dariusz Buza
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czubak
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Czubak
do góry