2017 rok

Dodatkowy nabór wniosków - Zajęcia Sportowe dla Uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej

Minister Sportu i Turystyki ogłasza dodatkowy nabór wniosków w konkursie  na dofinansowanie  organizacji w 2017 roku zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU).

Do rozdysponowania w konkursie pozostają środki finansowe w wysokości 500 tys. zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

Konkurs na zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej ogłoszony został w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 8 listopada 2016 roku (https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2016-ro/1911,Otwarty-konkurs-na-dofinansowanie-w-2017-roku-organizacji-zajec-sportowych-dla-u.html).

Zajęcia sportowe dla uczniów w ramach dodatkowego naboru wniosków mogą być realizowane w terminie od 1 sierpnia do 9 grudnia 2017 roku.

Wnioski na dofinansowanie należy składać do dnia 28 czerwca 2017 roku. Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi do dnia 1 sierpnia 2017 roku.  Pozostałe postanowienia ogłoszonego konkursu podlegają zachowaniu w odpowiednim zakresie.

Metadane

Data publikacji : 07.06.2017
Data modyfikacji : 07.06.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dariusz Buza
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czubak
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Czubak
do góry