2017 rok

Dodatkowy nabór wniosków w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci” - zadanie: Projekt „Lokalny Animator Sportu”

Minister Sportu i Turystyki ogłasza dodatkowy nabór wniosków w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”.

Program „Sport Wszystkich Dzieci” został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 20 stycznia 2017 roku (link do programu: bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/1950,Ogloszenie-programu-Sport-Wszystkich-Dzieci-w-ramach-rozwijania-sportu-poprzez-w.html). 

Dodatkowy nabór wniosków dotyczy zadania Projekt „Lokalny Animator Sportu”. Kwota do rozdysponowania w naborze to 1 625 103 zł (ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej). Termin składania wniosków określono do 15 maja 2017 r., rozpatrzenie nastąpi do 26 maja 2017 r.

Pozostałe postanowienia ogłoszonego programu „Sport Wszystkich Dzieci” podlegają zachowaniu w odpowiednim zakresie.

 

Metadane

Data publikacji : 09.05.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dariusz Buza
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czubak
do góry