2017 rok

Dodatkowy nabór wniosków w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci” - zadanie: Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe

Minister Sportu i Turystyki ogłasza dodatkowy nabór wniosków w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”

Program „Sport Wszystkich Dzieci” został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 20 stycznia 2017 roku (link: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/1950,Ogloszenie-programu-Sport-Wszystkich-Dzieci-w-ramach-rozwijania-sportu-poprzez-w.html ). 

Dodatkowy nabór wniosków dotyczy zadania:

  1. Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe - zadanie może być realizowane wyłącznie w okresie od 2 stycznia do 31grudnia 2017 r.

Wnioski w ramach dodatkowego naboru należy składać do 28 kwietnia 2017 r.

Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi do 16 maja 2017 r.

Pozostałe postanowienia ogłoszonego programu „Sport Wszystkich Dzieci” podlegają zachowaniu w odpowiednim zakresie.

Metadane

Data publikacji : 21.04.2017
Podmiot udostępniający informację:
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dariusz Buza
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czubak
do góry