2016 rok

Dodatkowy nabór wniosków w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci” - październik 2016 r

Minister Sportu i Turystyki ogłasza dodatkowy nabór wniosków w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”

Program „Sport Wszystkich Dzieci” został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 11 lutego 2016 roku (Ogłoszenie programu „Sport Wszystkich Dzieci” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży)

Dodatkowy nabór wniosków dotyczy następującego zadania:

  1. Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży - wysokość środków w naborze 980 000 zł. W ramach dodatkowego naboru wniosków zadanie może być realizowane wyłącznie w okresie od 25 października do 31 grudnia 2016 roku (dodatkowy nabór nie dotyczy podzadania 4.a oraz 4.b).

Wnioski na dofinansowanie wskazanego powyżej zadania należy składać do dnia 31 października 2016 roku. Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi do dnia 14 listopada 2016 roku. Pozostałe postanowienia ogłoszonego programu „Sport Wszystkich Dzieci” podlegają zachowaniu w odpowiednim zakresie.

Metadane

Data publikacji : 24.10.2016
Data modyfikacji : 25.10.2016
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dariusz Buza
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Ludwicka
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Ludwicka
do góry