2015 rok

Konkurs na dofinansowanie w 2016 roku prowadzenia i organizacji zajęć sportowych dla uczniów ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

Uwaga!

Termin składania wniosków – 15 listopada 2015 r. wypada w dzień ustawowo wolny od pracy (niedziela), zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,  art. 57 § 4 w brzmieniu: „Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni.”

Metadane

Data publikacji : 21.10.2015
Data modyfikacji : 29.10.2015
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dariusz Buza
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Roszkowska
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Roszkowska
do góry