2015 rok

Dodatkowy nabór wniosków w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”

Minister Sportu i Turystyki ogłasza dodatkowy nabór wniosków w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”

Program „Sport Wszystkich Dzieci” został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 24 grudnia 2014 roku (link: http://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2014-rok/1431,Ogloszenie-programu-Sport-Wszystkich-Dzieci-w-ramach-rozwijania-sportu-poprzez-w.html).  Dodatkowy nabór wniosków dotyczy następującego zadania:

1) Wspieranie programów aktywności fizycznej jako przeciwdziałanie nadwadze
i otyłości u dzieci i młodzieży
(wysokość środków: 300 000 zł).

Wnioski na dofinansowanie wskazanego powyżej zadania należy składać do dnia 24 sierpnia 2015 roku. Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi do dnia 10 września 2015 roku. Pozostałe postanowienia ogłoszonego programu „Sport Wszystkich Dzieci” podlegają zachowaniu   w odpowiednim zakresie.

Metadane

Data publikacji : 07.08.2015
Podmiot udostępniający informację:
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dariusz Buza
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Roszkowska
do góry