2015 rok

Dodatkowy nabór wniosków w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”

Minister Sportu i Turystyki ogłasza dodatkowy nabór wniosków w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”

Program „Sport Wszystkich Dzieci” został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 24 grudnia 2014 roku (link: http://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2014-rok/1431,Ogloszenie-programu-Sport-Wszystkich-Dzieci-w-ramach-rozwijania-sportu-poprzez-w.html).  Dodatkowy nabór wniosków dotyczy następujących zadań:

1) Projekt „MultiSport” (wysokość środków: 70 000,00 zł),

2) Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży (wysokość środków: 3 371 818,00 zł).

Wnioski na dofinansowanie wskazanych powyżej zadań należy składać do dnia 10 czerwca 2015 roku. Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi do dnia 15 lipca 2015 roku. Pozostałe postanowienia ogłoszonego programu „Sport Wszystkich Dzieci” podlegają zachowaniu w odpowiednim zakresie.

Metadane

Data publikacji : 22.05.2015
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dariusz Buza
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Roszkowska
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Roszkowska
do góry