2015 rok

Dodatkowy nabór wniosków w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”

Minister Sportu i Turystyki ogłasza dodatkowy nabór wniosków w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”
Program „Sport Wszystkich Dzieci” został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 24 grudnia 2014 roku (link: http://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2014-rok/1431,Ogloszenie-programu-Sport-Wszystkich-Dzieci-w-ramach-rozwijania-sportu-poprzez-w.html).  Dodatkowy nabór wniosków dotyczy następujących zadań:
1) Wspieranie programów aktywności fizycznej jako przeciwdziałanie nadwadze  i otyłości  u dzieci i młodzieży.
2)  Wspieranie  projektów  w   zakresie  podnoszenia  kompetencji  nauczycieli, trenerów, instruktorów, animatorów i liderów sportu dzieci i młodzieży.
3) Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe (dodatkowy nabór w zakresie tego zadania wynika z braku rozstrzygnięcia).

Wnioski na dofinansowanie wskazanych powyżej zadań należy składać do dnia 13 marca 2015 roku. Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi do dnia 31 marca 2015 roku. Pozostałe postanowienia ogłoszonego programu „Sport Wszystkich Dzieci” podlegają zachowaniu w odpowiednim zakresie.
 

Metadane

Data publikacji : 27.02.2015
Data modyfikacji : 27.02.2015
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dariusz Buza
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Roszkowska
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Roszkowska
do góry