2014 rok

Dodatkowy nabór ofert w otwartym konkursie na dofinansowanie w 2014 r. zadań z zakresu "upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych"

Dodatkowy nabór ofert w otwartym konkursie na dofinansowanie w 2014 r. zadań z zakresu „upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych” finansowanych ze środków budżetu państwa.

Dodatkowy nabór ofert w ramach ogłoszonego w dniu 20 grudnia 2013 roku otwartego konkursu na dofinansowanie w 2014 r. zadań z zakresu „Upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych”, finansowanych ze środków budżetu państwa w ramach zadania „Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich”, podzadania „Upowszechnianie sportu w społeczeństwie”, działania „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych” (link)

Minister Sportu i Turystyki  ogłasza dodatkowy nabór ofert w otwartym konkursie na realizację w 2014 r. zadań z zakresu „upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych”, finansowanych ze środków budżetu państwa, dotyczących następujących obszarów:

1.  Upowszechniania sportu w środowisku wiejskim;

2.  Upowszechniania sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych, zawodowych  środowiskowych.

 

Zgłaszane w niniejszym naborze zadania mogą być realizowane wyłącznie w terminie:

od dnia 11 marca do 31 grudnia 2014 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań wyłonionych w wyniku niniejszego, dodatkowego naboru wynosi łącznie:  745 000 złotych.

Przy tworzeniu ofert obowiązują wszystkie zasady, tryb i warunki zawarte w ogłoszeniu konkursowym z dnia 20 grudnia 2013 roku, dotyczącym otwartego konkursu na dofinansowanie w 2014 roku zadań z zakresu „Upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych” finansowanych ze środków budżetu państwa w ramach zadania „Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich”, podzadania „Upowszechnianie sportu w społeczeństwie”, działania „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych” (link)

Oferty dotyczące realizacji w/w zadań należy nadsyłać do dnia 31marca 2014 roku.

Oferty konkursowe zostaną rozpatrzone do dnia 25 kwietnia 2014 roku.

Oferty należy przygotować w systemie AMODIT, zatwierdzić i przesłać drogą elektroniczną oraz wydrukować i w formie papierowej przesłać drogą pocztową lub dostarczyć na adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Departament Sportu dla Wszystkich
00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14

wymagany dopisek na kopercie:
„Sport dla Wszystkich” – dodatkowy nabór ofert na rok 2014

Metadane

Data publikacji : 07.03.2014
Data modyfikacji : 07.03.2014
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dariusz Buza
Osoba udostępniająca informację:
Magda Sadowska
Osoba modyfikująca informację:
Magda Sadowska
do góry