2012 rok

Informacja z dnia 1 marca 2012 r. dotycząca ogłoszenia wyników konkursu na realizację programów powszechnej nauki pływania - zadanie nr 2

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na bardzo dużą liczbę wniosków na dofinansowanie w 2012 roku zadania dot. realizacji „programów powszechnej nauki pływania” - w ramach środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, termin ogłoszenia ostatecznych rozstrzygnięć uległ przesunięciu. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie MSiT niezwłocznie po zakończeniu wszystkich czynności wynikających z obowiązującej procedury rozpatrywania wniosków.

Wszystkich wnioskodawców bardzo przepraszamy za opóźnienie.

Wyniki  konkursu zostaną ogłoszone  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki w zakładce Sport - Sport Powszechny - Dofinansowanie zadań z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.  

Metadane

Data publikacji : 01.03.2012
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Kudlik
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Ludwicka
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Ludwicka
do góry