2019 rok

Program dofinansowania ze środków budżetu państwa zadań związanych z przygotowaniem zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy w 2020 roku

Minister Sportu i Turystyki  ogłasza nabór wniosków w ramach „Programu dofinansowania ze środków budżetu państwa zadań związanych z przygotowaniem zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy w 2020 roku”.

Rodzaje zadań przewidzianych do realizacji, podmioty uprawnione do uzyskania dofinansowania, wysokość środków przeznaczonych na realizację programu, warunki udzielania dofinansowania, termin i warunki realizacji zadań, termin i miejsce składania ofert, termin rozpatrzenia ofert oraz kryteria ich oceny określa „Program dofinansowania ze środków budżetu państwa zadań związanych z przygotowaniem zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy w 2020 roku” stanowiący załącznik do decyzji nr 46   Ministra Sportu i Turystyki z dnia 8 listopada 2019 r.

Do oferty o dofinansowanie ww. zadań należy dołączyć:

  1. preliminarz kosztów bezpośrednich i pośrednich  – zestawienie zbiorcze;
  2. harmonogram planowanych działań;
  3. preliminarz kosztów pośrednich;
  4. zestawienie zawodników pobierających stypendia sportowe;
  5. statut oferenta.

 

Metadane

Data publikacji : 12.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Nowak
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czubak
do góry