2018 rok

Program dofinansowania ze środków budżetu państwa zadań związanych z przygotowaniem zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy w 2018 r.

Minister Sportu i Turystyki  ogłasza nabór ofert w ramach „Programu dofinansowania ze środków budżetu państwa zadań  związanych z przygotowaniem zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy w 2018 roku”.

Rodzaj zadań, podmioty uprawnione do uzyskania dofinansowania, wysokość środków przeznaczonych na realizację programu, warunki udzielania dofinansowania, termin i warunki realizacji zadań, termin i miejsce składania ofert, termin rozpatrzenia oraz kryteria oceny ofert określa „Program dofinansowania ze środków budżetu państwa zadań  związanych z przygotowaniem zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy w 2018 roku” stanowiący załącznik do Decyzji nr 4 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 stycznia 2018 r.

Do oferty o dofinansowanie zadań należy dołączyć:

  1. preliminarz kosztów bezpośrednich i pośrednich  – zestawienie zbiorcze;
  2. harmonogram planowanych działań;
  3. preliminarz kosztów pośrednich;
  4. zestawienie zawodników pobierających stypendia sportowe;
  5. statut oferenta.

Metadane

Data publikacji : 16.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Nowak
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czubak
do góry