2014 rok

Informacja dotycząca konkursu na dofinansowanie w 2014 r. zadań z zakresu rozwijania sportu osób niepełnosprawnych realizowanych w ramach zadania: „Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla Wszystkich”

W związku z  punktem III i VII ogłoszenia o  otwartym konkursie na dofinansowanie  w 2014 r. zadań z zakresu rozwijania sportu osób niepełnosprawnych realizowanych w ramach zadania: „Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla Wszystkich”, działania: „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych” finansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej informujemy, iż środki w wysokości  13 368 000,00 zł.   zgodnie z decyzją Ministra Sportu i Turystyki z dnia 30 stycznia 2014 r. zostały w całości rozdysponowane.

W przypadku zmiany wysokości wpływów środków finansowych do FRKF zostanie zamieszczona na stronie internetowej i BIP stosowna informacja.

Metadane

Data publikacji : 31.01.2014
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Kudlik
Osoba udostępniająca informację:
Magda Sadowska
do góry