2017 rok

Nabór wniosków o dofinansowanie ze środków FRKF zadań w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży, realizowanego w ACSS, WCSS, OSSM LZS w roku 2017

Nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży, realizowanego w Akademickich Centrach Szkolenia Sportowego, Wojskowych Centrach Szkolenia Sportowego, Ośrodkach Szkolenia Sportowego Młodzieży Ludowych Zespołów Sportowych w roku 2017.

Decyzja nr 6 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 stycznia 2017 r.

Do wniosku o dofinansowanie ww. zadań należy dołączyć:

  1. preliminarz kosztów bezpośrednch i pośrednich - zestawienie zbiorcze,
  2. harmonogram planowanych działań,
  3. preliminarz kosztów pośrednich,
  4. kryteria powoływania zawodników do ACSS, WCSS, OSSM LZS opracowane przez stowarzyszenia, o których mowa w pkt II.1 Programu i zaopiniowane przez Zespół Metodyczno-Szkoleniowy,
  5. ramowy program szkolenia oraz regulamin szkolenia zawodników powołanych do ACSS, WCSS, OSSM LZS,
  6. statut Wnioskodawcy.

Metadane

Data publikacji : 26.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Urszula Włodarczyk
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Ludwicka
do góry