2017 rok

Nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2017 r. zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży

Decyzja nr 2 z 12 stycznia 2017 r. oraz Decyzja nr 47 z 21 września 2017 r.(zmieniająca Decyzję nr 2)

Do wniosku o dofinansowanie ww. zadań należy dołączyć:

  1. preliminarz kosztów bezpośrednich i pośrednich – zestawienie zbiorcze kosztów;
  2. harmonogram planowanych działań;
  3. preliminarz kosztów pośrednich;
  4. program dotyczący planowanych zadań wraz z rocznym planem organizacji szkolenia dla poszczególnych form szkolenia;
  5. kryteria powoływania zawodników na Uniwersjadę Zimową i Letnią / Zimowy i Letni Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy opracowane przez wnioskodawcę, o którym mowa w dziale II decyzji nr 2 MSiT z 12.01.2017 r., zaopiniowane przez Zespół Sportu Młodzieżowego;
  6. statut Wnioskodawcy;

Metadane

Data publikacji : 13.01.2017
Data modyfikacji : 13.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Urszula Włodarczyk
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czubak
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Czubak
do góry