2016 rok

Nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży

związanego ze szkoleniem i współzawodnictwem zawodników kadry wojewódzkiej młodzików i juniorów młodszych

Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków w ramach „Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanego ze szkoleniem i współzawodnictwem zawodników kadry wojewódzkiej młodzików i juniorów młodszych”.

Przyznane kwoty dofinansowania oraz limity osób na poszczególne województwa znajdują się w pliku pdf o nazwie „Wysokość dofinansowania Kadry Wojewódzkiej w 2016 roku – MŁODZIK + JUNIOR MŁODSZY”.

Rodzaj zadania, wnioskodawcy uprawnieni do uzyskania dofinansowania, wysokość środków Funduszu, warunki udzielania dofinansowania, termin i warunki realizacji zadań, termin i miejsce składania wniosków, termin rozpatrzenia wniosków oraz kryteria oceny przyznawania dofinansowania określa „Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanego ze szkoleniem i współzawodnictwem zawodników kadry wojewódzkiej młodzików i juniorów młodszych” stanowiący załącznik do Decyzji nr 9 Ministra Sportu i Turystyki z dnia  26 stycznia 2016 roku.

Do wniosku o dofinansowanie ww. zadań należy dołączyć:

  1. preliminarz kosztów bezpośrednich i pośrednich – zestawienie zbiorcze kosztów;
  2. koszty pośrednie – obsługa zadania;
  3. aktualny odpis lub wydruk komputerowy z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie bądź informację sporządzoną na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy, wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność i aktualność danych na dzień składania wniosku;
  4. statut wnioskodawcy;
  5. dokument potwierdzający wybór Wnioskodawcy przez Marszałka Województwa;
  6. ramowy program szkolenia oraz regulamin szkolenia Kadry Wojewódzkiej w 2016 r.;
  7. schemat struktury szkolenia sportowego.

Termin naboru wniosków od dnia 26 stycznia 2016 r. do dnia  31 października 2016 r.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 26.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kajetan Broniewski
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Ludwicka
do góry