2016 rok

Nabór wniosków o dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej związanych z organizacją zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych, halowych i letnich w roku 2016

Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków w ramach „Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań związanych z organizacją zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych, halowych i letnich w roku 2016”.

Rodzaj zadań, wnioskodawcy uprawnieni do uzyskania dofinansowania, wysokość środków Funduszu, warunki udzielania dofinansowania, termin i warunki realizacji zadań, termin i miejsce składania wniosków, termin rozpatrzenia wniosków oraz kryteria oceny przyznawania dofinansowania określa „Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań związanych z organizacją zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych, halowych i letnich w roku 2016”, stanowiący załącznik do Decyzji nr 7 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 20 stycznia 2016 roku.

Do wniosku o dofinansowanie ww. zadań należy dołączyć:

1) zbiorczy plan kosztów;

2) plan kosztów pośrednich – obsługa zadania;

3) plan kosztów organizacyjnych w poszczególnych sportach;

4) plan kalendarza zawodów w poszczególnych sportach;

5) aktualny odpis lub wydruk komputerowy z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie bądź informację sporządzoną na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy wraz z oświadczeniem potwierdzającym

zgodność i aktualność danych na dzień składania wniosku z zakresu dofinansowania organizacji finałów OOM;

6) statut wnioskodawcy,

7) regulamin finałów OOM zaopiniowany przez Zespół Sportu Młodzieżowego Instytutu Sportu w Warszawie.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 22.01.2016
Data modyfikacji : 26.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kajetan Broniewski
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Roszkowska
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Ludwicka
do góry