2015 rok

Nabór wniosków w ramach Programu dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej związanych z organizacją zawodów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży – Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w sportach letnich w roku 2015

Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków w ramach Programu dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej związanych z organizacją zawodów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży – Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w sportach letnich w roku 2015.

Rodzaj zadań, wnioskodawcy uprawnieni do uzyskania dofinansowania, wysokość środków Funduszu, warunki udzielania dofinansowania, termin i warunki realizacji zadań, termin
i miejsce składania wniosków, termin rozpatrzenia wniosków oraz kryteria oceny przyznawania dofinansowania określa ww. Program stanowiący załącznik do Decyzji nr 15 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 lutego 2015 roku.

Do wniosku o dofinansowanie ww. zadań należy dołączyć:
1) Preliminarz kosztów bezpośrednich oraz pośrednich (zestawienie zbiorcze kosztów);
2) Plan kosztów wynajmu obiektów, urządzeń i sprzętu;
3) Plan kosztów przygotowania obiektów;
4) Plan kosztów zakupów sprzętu sportowego i wyposażenia;
5) Plan kosztów pośrednich;
6) Szczegółowy regulamin OOM – MPJ zaopiniowany przez Zespół Sportu Młodzieżowego;
7) Program OOM – MPJM;
8) aktualny odpis lub wydruk komputerowy z Krajowego Rejestru Sądowego
9) aktualny statut wnioskodawcy.

Termin naboru wniosków upływa z dniem 1 lipca 2015.

 

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 02.03.2015
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Adam Soroko
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Roszkowska
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Roszkowska
do góry