BIP - Ministerstwo Sportu i Turystyki Nabór wniosków w ramach Programu dofinansowania zadań ze środków FRKF - 2015 rok -

2015 rok

Nabór wniosków w ramach Programu dofinansowania zadań ze środków FRKF

związanych z przygotowaniem zawodników kadry wojewódzkiej młodzików do współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży oraz dofinansowania zadania Trener w roku 2015

Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków w ramach Programu dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej związanych z przygotowaniem zawodników kadry wojewódzkiej młodzików do współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży oraz dofinansowania zadania Trener w roku 2015.

Przyznane kwoty dofinansowania oraz limity osób na poszczególne województwa znajdują się w pliku pdf o nazwie Kwoty dofinansowania KMW i Trener 2015.

Rodzaj zadań, wnioskodawcy uprawnieni do uzyskania dofinansowania, wysokość środków Funduszu, warunki udzielania dofinansowania, termin i warunki realizacji zadań, termin i miejsce składania wniosków, termin rozpatrzenia wniosków oraz kryteria oceny przyznawania dofinansowania określa ww. Program stanowiący załącznik do Decyzji nr 10 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 lutego 2015 roku.

Do wniosku o dofinansowanie ww. zadań należy dołączyć:

1)  Preliminarz kosztów bezpośrednich i pośrednich – zestawienie zbiorcze - zał. nr 1;

2)  Harmonogram planowanych działań - zał. nr 2;

3) Preliminarz kosztów pośrednich - zał. nr 3.

4)  Aktualny odpis lub wydruk komputerowy z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie bądź informację sporządzoną na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy, wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność i aktualność danych na dzień składania wniosku z zakresu rozwijania sportu.

5) Statut wnioskodawcy.

 

Termin naboru wniosków upływa z dniem 31 października 2015 r.

Metadane

Data publikacji : 13.02.2015
Data modyfikacji : 16.02.2015
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Adam Soroko
Osoba udostępniająca informację:
Magda Sadowska
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Roszkowska
do góry