2014 rok

Informacja o zwiększeniu środków w konkursie związanym ze szkoleniem indywidualnym i grupowym młodzieży uzdolnionej sportowo, przygotowaniem i udziałem reprezentacji Polski w zawodach międzynarodowych w kategoriach juniorów i młodzieżowców

oraz przygotowaniem reprezentacji Polski do udziału w Akademickich Mistrzostwach Świata 2014. Na realizację ww. zadania DSW przeznaczył kwotę ujętą w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 w wysokości: 81 150 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Metadane

Data publikacji : 17.07.2014
Data modyfikacji : 17.07.2014
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Adam Soroko
Osoba udostępniająca informację:
Marek Plawgo Departament Sportu Wyczynowego
Osoba modyfikująca informację:
Marek Plawgo
do góry