2014 rok

Informacja o zwiększeniu kwoty w konkursie wniosków na dofinansowanie w 2014 roku zadań związanych z przygotowaniem zawodników kadry wojewódzkiej młodzików do współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży

Departament Sportu Wyczynowego MSiT informuje, że została zwiększona kwota w konkursie wniosków na dofinansowanie w roku 2014 zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej związanych z przygotowaniem zawodników kadry wojewódzkiej młodzików do współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. Na realizację ww. zadania Departament Sportu Wyczynowego w 2014 r. przeznaczył kwotę ujętą w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 w wysokości: 14 300 000,00 zł (słownie: czternaście milionów trzysta tysięcy złotych).

Metadane

Data publikacji : 06.02.2014
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Adam Soroko
Osoba udostępniająca informację:
Magda Sadowska
do góry