2017 rok

Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu - edycja 2017

Decyzja nr 3 Ministra Sportu i Turystyki[1]) z dnia 12.01.2017 r. w sprawie ogłoszenia "Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu - edycja 2017"

Na podstawie art 86 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2016 r. poz. 471) i § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 2252) ustala się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się „Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2017” stanowiący załącznik do niniejszej decyzji.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Metadane

Data publikacji : 16.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Plucińska
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czubak
do góry