BIP - Ministerstwo Sportu i Turystyki Program Modernizacji Infrastruktury Sportowej – edycja 2017 - 2017 rok -

2017 rok

Program Modernizacji Infrastruktury Sportowej – edycja 2017

Decyzja nr 1 Ministra Sportu i Turystyki[1]) z dnia 5.01.2017 r. w sprawie ogłoszenia „Programu modernizacji infrastruktury sportowej – edycja 2017”

Na podstawie art 86 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2016 r. poz. 471) i § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 2252) ustala się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się „Program modernizacji infrastruktury sportowej – edycja 2017” stanowiący załącznik do niniejszej decyzji.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

 

[1]) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. 2015 poz. 1911).

Metadane

Data publikacji : 13.01.2017
Data modyfikacji : 13.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Plucińska
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czubak
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Czubak
do góry