BIP - Ministerstwo Sportu i Turystyki Komunikat - 2012 rok -

2012 rok

Komunikat

Informujemy, że w Ministerstwie Sportu i Turystyki wprowadzono od br. pilotażowy system elektronicznego trybu składania wniosków o dofinansowanie na przebudowę, remonty i inwestycje obiektów sportowych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach obowiązujących programów: 1. Inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu - zwanych „inwestycjami strategicznymi"; 2. Inwestycji w ramach wojewódzkich wieloletnich programów rozwoju bazy sportowej - zwanych „inwestycjami terenowymi".

Wniosek należy wypełnić zgodnie z formularzem wniosku zamieszczonym w systemie elektronicznym Ministerstwa Sportu i Turystyki (formularz wniosku). Wypełniony formularz wniosku należy przesłać drogą elektroniczną (data nie może wykraczać poza termin składania wniosku tj. 31 maja br). Jednocześnie po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku należy go wydrukować, podpisać, opieczętować i wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami przy wniosku wysłać na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Infrastruktury Sportowej, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14.

WAŻNE:

Wnioski składane w ramach wojewódzkich wieloletnich programów rozwoju bazy sportowej powinny w wersji papierowej zawierać w pkt. III.7. opinię marszałka województwa potwierdzającą ujęcie zadania inwestycyjnego w wojewódzkim wieloletnim programie rozwoju bazy sportowej.  

Metadane

Data publikacji : 11.05.2012
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Plucińska
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Ludwicka
do góry