BIP - Ministerstwo Sportu i Turystyki Dzienniki Urzędowe dostępne w wersji elektronicznej - Dzienniki Urzędowe -

Dzienniki Urzędowe

Dzienniki Urzędowe dostępne w wersji elektronicznej

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, dziennikami urzędowymi są: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", dzienniki urzędowe ministrów kierujących działami administracji rządowej, dzienniki urzędowe urzędów centralnych oraz wojewódzkie dzienniki urzędowe.

Od 1 stycznia 2012 r. dzienniki urzędowe ogłasza się wyłącznie w postaci elektronicznej. Dzienniki urzędowe w postaci elektronicznej dostępne są na stronie dziennikiurzedowe.gov.pl 

Dziennik Urzędowy Ministra Sportu i Turystyki

Dziennik Urzędowy Ministra Sportu

Metadane

Data publikacji : 23.10.2015
Data modyfikacji : 16.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Śpiewak
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Ludwicka
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Czubak
do góry