Dostęp do informacji publicznej

Informacje dotyczące sposobu dostępu do informacji publicznej będących w posiadaniu podmiotu, a nieudostępnionych w Biuletynie

Informacje publiczne będące w posiadaniu Ministerstwa Sportu i Turystyki, a nieudostępnione w Biuletynie, udostępnia się na wniosek, wniesiony w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058). Wniosek nie dotyczy ponownego wykorzystania informacji publicznej.

Wypełniony wniosek prosimy przesłać:

1) pocztą na adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Biuro Ministra

ul. Senatorska 14

00-082 Warszawa

2) pocztą elektroniczną: kontakt@msit.gov.pl

3) lub faksem na numer:

(22) 24 43 247

 

Metadane

Data publikacji : 18.03.2008
Data modyfikacji : 09.03.2016
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Ludwicka
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Roszkowska
do góry