Dostęp do informacji publicznej

Informacje dotyczące sposobu dostępu do informacji publicznej będących w posiadaniu podmiotu, a nieudostępnionych w Biuletynie

Informacje dotyczące sposobu dostępu do informacji publicznej będących w posiadaniu podmiotu, a nieudostępnionych w Biuletynie.

Informacje publiczne będące w posiadaniu Ministerstwa Sportu i Turystyki, a nieudostępnione w Biuletynie, udostępnia się na wniosek, wniesiony w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429). Wniosek nie dotyczy ponownego wykorzystania informacji publicznej.

Wypełniony wniosek należy przesłać:

  1. listownie na adres:
    Ministerstwo Sportu i Turystyki
    Biuro Ministra
    ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa
  2. elektronicznie na adres email: informacjapubliczna@msit.gov.pl
  3. elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP: /MSiT/SkrytkaESP
  4. faksem na numer: (22) 2443247

 

Metadane

Data publikacji : 18.03.2008
Data modyfikacji : 03.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Ludwicka
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Czubak
do góry