BIP - Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Infrastruktury Sportowej - Informacje o departamentach -

Informacje o departamentach

Departament Infrastruktury Sportowej

DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ odpowiada za wsparcie Ministra w kreowaniu polityki rozwoju infrastruktury sportowej, jak również za realizację pozostałych zadań związanych z rozwojem infrastruktury sportowej.

Do zakresu działania Departamentu należą w szczególności następujące zadania:

1) realizacja polityki Ministra w obszarze inwestycji sportowych, wynikającej z dokumentów o charakterze strategicznym;

2) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i budżetu państwa zadań inwestycyjnych obiektów sportowych w ramach:

a) programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu,
b) programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej,
c) innych programów i przedsięwzięć inwestycyjnych wdrożonych w Ministerstwie
- w tym planowaniem, dofinansowywaniem, zawieraniem umów, wypłatami dotacji, monitoringiem i rozliczeniem;

3) prowadzenie prac koncepcyjnych dotyczących opracowania i wdrażania nowych programów mających na celu rozwój infrastruktury sportowej;

4) prowadzenie prac związanych z inwentaryzacją bazy infrastruktury sportowej w Polsce celem tworzenia opracowań na podstawie zebranych informacji.

Metadane

Data publikacji : 12.03.2008
Data modyfikacji : 07.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czubak
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Czubak
do góry