BIP - Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Sportu Wyczynowego - Informacje o departamentach -

Informacje o departamentach

Departament Sportu Wyczynowego

DEPARTAMENT SPORTU WYCZYNOWEGO odpowiada za tworzenie warunków dla rozwoju sportu wyczynowego, a w szczególności przygotowań narodowych reprezentacji do imprez najwyższej rangi.

Do zakresu działania Departamentu należą w szczególności następujące zadania:

 1. tworzenie warunków do przygotowania reprezentacji Polski do igrzysk olimpijskich oraz mistrzostw świata i Europy w sportach objętych programem igrzysk olimpijskich;
 2. tworzenie warunków do przygotowania reprezentacji Polski do igrzysk świata i Europy w sportach paraolimpijskich i igrzysk głuchych;
 3. tworzenie warunków do przygotowania reprezentacji Polski do mistrzostw świata i Europy w sportach nieobjętych programem igrzysk olimpijskich;
 4. tworzenie warunków do przygotowania reprezentacji Polski do mistrzostw nieobjętych programem igrzysk paraolimpijskich i igrzysk głuchych;
 5. tworzenie warunków mających na celu rozwój sportu młodzieżowego, w tym programów identyfikacji talentów i ścieżek ich rozwoju;
 6. prowadzenie spraw wynikających z zadań ministra właściwego do spraw kultury fizycznej określonych ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r.o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U.z 2018 r. poz. 2153);
 7. prowadzenie spraw dotyczących rozwoju kadr w sporcie;
 8. wspieranie promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce;
 9. opracowywanie kryteriów dofinansowania zadań zleconych Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu, Polskiemu Komitetowi Paraolimpijskiemu, polskim związkom sportowym;
 10. wspieranie innych działań mających na celu podniesienie poziomu sportowego w ramach zadań zleconych Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu, Polskiemu Komitetowi Paraolimpijskiemu, polskim związkom sportowym;
 11. prowadzenie spraw dotyczących uzyskiwania uprawnień żeglarskich i motorowodnych;
 12. tworzenie warunków dla rozwoju kariery dwutorowej sportowców;
 13. wspieranie polskich związków sportowych w pozyskiwaniu organizacji imprez sportowych;
 14. koordynacja realizacji przez eksperckie podmioty zewnętrzne prac badawczo-rozwojowych w obszarze sportu wyczynowego;
 15. zlecanie realizacji przez Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie prac badawczo-rozwojowych w obszarze sportu wyczynowego na potrzeby realizacji programów realizowanych w danym roku przez Departament;
 16. przygotowywanie decyzji w zakresie przyznawania świadczeń pieniężnych dla reprezentantów Polski, o których mowa w art. 36 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

Metadane

Data publikacji : 12.03.2008
Data modyfikacji : 07.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czubak
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Czubak
do góry