Patronaty i komitety honorowe

Informacja o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych – wnioski o objęcie patronatem honorowym lub udział w komitecie honorowym

Tożsamość administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Sportu i Turystyki, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 14.

Dane kontaktowe administratora

Dane do kontaktu w Ministerstwie Sportu i Turystyki w sprawie ochrony danych osobowych: adres e-mail: kontakt@msit.gov.pl.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pisząc na adres: dane.osobowe@msit.gov.pl.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane przetwarzane są w celu rozpatrzenia wniosku o objęcie patronatem honorowym lub udział w komitecie honorowym Ministra Sportu i Turystyki, Sekretarza Stanu albo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Informacja o wnioskodawcy wraz z nazwą wydarzenia publikowana jest na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki w przypadku uzyskania patronatu honorowego lub zgody na udział w komitecie honorowym. Może być również udostępniona np. w odpowiedzi na zapytanie, w przypadku wniosku rozpatrzonego negatywnie.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz dla wypełnienia obowiązków archiwizacyjnych.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Do prawidłowego wypełnienia wniosku niezbędne jest oznaczenie wnioskodawcy oraz podanie jego danych kontaktowych.

Metadane

Data publikacji : 19.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czubak
do góry