Dane osobowe

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Ministerstwie Sportu i Turystyki

Tożsamość administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Sportu i Turystyki, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 14.

Dane kontaktowe administratora

Dane do kontaktu w Ministerstwie Sportu i Turystyki w sprawie ochrony danych osobowych: adres e -mail: kontakt@msit.gov.pl.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pisząc na adres: dane.osobowe@msit.gov.pl.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane przetwarzane są w celu realizacji zadań Ministra Sportu i Turystyki i obsługującego go urzędu.

W zakładce DANE OSOBOWE na stronie internetowej https://bip.msit.gov.pl/ zostały wskazane klauzule informacyjne dla poszczególnych rodzajów spraw.

W przypadku przetwarzania danych osobowych dla sprawy niewskazanej w powyższej zakładce, przekażemy Pani/Panu w odrębnej klauzuli informacje na ten temat.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Nie planujemy przekazywania Pani/Pana danych innym odbiorcom danych.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz dla wypełnienia obowiązków archiwizacyjnych.

Prawa podmiotów danych

W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej, przysługują Pani/Panu prawa do kontroli przetwarzania danych, określone w art. 15-21 RODO, w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań Ministra Sportu i Turystyki i obsługującego go urzędu.

Inspektor Ochrony Danych

Paweł Pachoł
e-mail: dane.osobowe@msit.gov.pl

 

Metadane

Data publikacji : 18.06.2018
Data modyfikacji : 17.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Borkowski
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Ludwicka
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Czubak
do góry