BIP - Ministerstwo Sportu i Turystyki

MINISTERSTWO
SPORTU i TURYSTYKI

Siedziba i adres do korespondencji:

ul. Senatorska 14
00-082 Warszawa
tel. (22) 2443 264, fax (22) 2443 255

Pytania prosimy kierować na adres e-mailowy:

kontakt@msit.gov.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza

Sekretariat Ministra Sportu i Turystyki
tel. (22) 2443 142, fax (22) 2443 255

Rzecznik Prasowy Ministerstwa
tel. (22) 2443 111
rzecznik@msit.gov.pl

Informacja dla Obywatela w Ministerstwie Sportu i Turystyki - 222 500 138
Infolinia centralna - 222 500 115 (Informacja dla Obywatela w Ministerstwie Cyfryzacji)
 

Osoby posługujące się językiem migowym, które chcą załatwić sprawę w Ministerstwie Sportu i Turystyki, proszone są o wysłanie swojego zgłoszenia na adres poczty elektronicznej Ministerstwa: kontakt@msit.gov.pl,  co najmniej na 3 dni przed planowaną wizytą, w celu umówienia się z pracownikiem posługującym się tym językiem. 

 

Zgodnie z zarządzeniem nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia 4 maja 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej oraz zarządzeniem nr 10 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia dnia 4 maja 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej:

  • dzień 4 maja 2018 r. został ustalony dniem wolnym od pracy w Ministerstwie Sportu i Turystyki,
  • dzień 19 maja 2018 r. został wyznaczony dniem pracy w Ministerstwie Sportu i Turystyki.
do góry