BIP - Ministerstwo Sportu i Turystyki Rejestr zmian -

Rejestr zmian

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Elżbieta Wyrwicz Agnieszka Ludwicka 18.04.2013
Data Redaktor Akcja Zmiana
03.12.2014 15:08 Marek Plawgo
publikacja
Załącznik: Ustalenia Stałego Komitetu Rady Ministrów z posiedzenia w dniu 27 listopada 2014 r.
Kategoria: Projekty ustaw
24.11.2014 14:51 Marek Plawgo
publikacja
Załącznik: Odniesienie do pisma Sekretarza Rady Ministrów – pismo z dnia 21 listopada 2014 r.
Kategoria: Projekty ustaw
24.11.2014 14:51 Marek Plawgo
publikacja
Załącznik: Pismo Sekretarza Rady Ministrów przekazujące „Wspólne stanowisko Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Administracji i Cyfryzacji, Ministra Finansów oraz Ministra Spraw Zagranicznych” do Stałego Komitetu Rady Ministrów – pismo z dnia 19 listopada 2014
Kategoria: Projekty ustaw
14.11.2014 12:56 Marek Plawgo
publikacja
Załącznik: Wspólne stanowisko Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Administracji i Cyfryzacji, Ministra Finansów oraz Ministra Spraw Zagranicznych.
Kategoria: Projekty ustaw
14.11.2014 12:56 Marek Plawgo
publikacja
Załącznik: Pismo przekazujące pod obrady Rady Ministrów „Wspólne stanowisko Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Administracji i Cyfryzacji, Ministra Finansów oraz Ministra Spraw Zagranicznych” – pismo z dnia 14 listopada 2014 r.
Kategoria: Projekty ustaw
16.09.2014 13:57 Marek Plawgo
publikacja
Załącznik: Ustalenia Rady Ministrów z posiedzenia w dniu 19 sierpnia 2014 r.
Kategoria: Projekty ustaw
14.08.2014 12:48 Marek Plawgo
publikacja
Załącznik: Odniesienie do uwag Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – pismo z dnia 7 sierpnia 2014 r.
Kategoria: Projekty ustaw
14.08.2014 12:47 Marek Plawgo
publikacja
Załącznik: Uwagi Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – pismo z dnia 25 lipca 2014 r.
Kategoria: Projekty ustaw
17.07.2014 09:11 Marek Plawgo
publikacja
Załącznik: Lista zgłoszeń lobbingowych
Kategoria: Projekty ustaw
17.07.2014 09:10 Marek Plawgo
publikacja
Załącznik: Protokół rozbieżności
Kategoria: Projekty ustaw
17.07.2014 09:10 Marek Plawgo
publikacja
Załącznik: Test regulacyjny z dnia 15 lipca 2014 r.
Kategoria: Projekty ustaw
17.07.2014 09:10 Marek Plawgo
publikacja
Załącznik: Projekt założeń z dnia 15 lipca 2014 r. przekazany pod obrady Rady Ministrów
Kategoria: Projekty ustaw
17.07.2014 09:09 Marek Plawgo
publikacja
Załącznik: Pismo przekazujące projekt założeń pod obrady Rady Ministrów – pismo z dnia 16 lipca 2014 r.
Kategoria: Projekty ustaw
17.07.2014 08:34 Marek Plawgo
publikacja
Załącznik: Odniesienie do uwag Ministra Gospodarki – pismo z dnia 9 lipca 2014 r.
Kategoria: Projekty ustaw
17.07.2014 08:34 Marek Plawgo
publikacja
Załącznik: Odniesienie do uwag Ministra Finansów – pismo z dnia 9 lipca 2014 r.
Kategoria: Projekty ustaw
17.07.2014 08:31 Marek Plawgo
publikacja
Załącznik: Odniesienie do uwag Wiceprzewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów – pismo z dnia 9 lipca 2014 r.
Kategoria: Projekty ustaw
17.07.2014 08:31 Marek Plawgo
publikacja
Załącznik: Uwagi Ministra Gospodarki – pismo z dnia 9 lipca 2014 r.
Kategoria: Projekty ustaw
17.07.2014 08:31 Marek Plawgo
publikacja
Załącznik: Uwagi Ministra Finansów – pismo z dnia 7 lipca 2014 r.
Kategoria: Projekty ustaw
17.07.2014 08:30 Marek Plawgo
publikacja
Załącznik: Uwagi Wiceprzewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów – pismo z dnia 7 lipca 2014 r.
Kategoria: Projekty ustaw
14.07.2014 11:39 Marek Plawgo
publikacja
Załącznik: Ustalenia Stałego Komitetu Rady Ministrów na posiedzeniu z dnia 10 lipca 2014 r.
Kategoria: Projekty ustaw
02.07.2014 11:05 Marek Plawgo
publikacja
Załącznik: Test regulacyjny z dnia 25 czerwca 2014 r.
Kategoria: Projekty ustaw
02.07.2014 11:04 Marek Plawgo
publikacja
Załącznik: Załącznik 1 i 2 do projektu założeń
Kategoria: Projekty ustaw
02.07.2014 11:04 Marek Plawgo
publikacja
Załącznik: Projekt założeń z dnia 30 czerwca 2014 r. przekazany ponownie pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów
Kategoria: Projekty ustaw
02.07.2014 11:04 Marek Plawgo
publikacja
Załącznik: Pismo przekazujące ponownie projekt założeń pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów – pismo z dnia 1 lipca 2014 r.
Kategoria: Projekty ustaw
02.07.2014 11:01 Marek Plawgo
publikacja
Załącznik: Prośba o przekazanie zaktualizowanego projektu pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów – pismo z dnia 18 czerwca 2014 r.
Kategoria: Projekty ustaw
02.07.2014 11:00 Marek Plawgo
publikacja
Załącznik: Prośba o włączeniu projektu założeń projektu ustawy o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym do porządku obrad Stałego Komitetu Rady Ministrów – pismo z dnia 10 czerwca 2014 r.
Kategoria: Projekty ustaw
30.04.2014 06:40 Marek Plawgo
publikacja
Załącznik: Informacja o ustaleniach zespołu roboczego z dnia 16 kwietnia 2014 roku
Kategoria: Projekty ustaw
03.04.2014 10:26 Marek Plawgo
publikacja
Załącznik: Pismo Ministra Finansów dotyczące możliwości utworzenia Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego w formie specjalnego rachunku w Banku Gospodarstwa Krajowego – pismo z dnia 24 marca 2014 r.;
Kategoria: Projekty ustaw
21.02.2014 09:32 Magda Sadowska
publikacja
Załącznik: Pismo Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych w sprawie prac nad projektem – pismo z dnia 6 lutego 2014 r
Kategoria: Projekty ustaw
21.02.2014 09:29 Magda Sadowska
publikacja
Załącznik: Pismo Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce w sprawie prac nad projektem – pismo z dnia 3 lutego 2014 r.
Kategoria: Projekty ustaw
21.02.2014 09:28 Magda Sadowska
publikacja
Załącznik: Odniesienie do pisma Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie prac nad projektem – pismo z dnia 12 lutego 2014 r
Kategoria: Projekty ustaw
20.02.2014 09:15 Sławomir Krasucki
publikacja
Załącznik: Pismo Polskiej Izby Turystyki Młodzieżowej w sprawie prac na projektem - pismo z dnia 5 lutego 2014 r.
Kategoria: Projekty ustaw
10.02.2014 13:15 Magda Sadowska
publikacja
Załącznik: Pismo Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie prac nad projektem – pismo z dnia 5 lutego 2014 r
Kategoria: Projekty ustaw
05.02.2014 12:48 Magda Sadowska
publikacja
Załącznik: Pismo Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie prac nad projektem – pismo z dnia 31 stycznia 2014 r.
Kategoria: Projekty ustaw
05.02.2014 12:46 Magda Sadowska
publikacja
Załącznik: Pismo Ministra Finansów w sprawie prac nad projektem – pismo z dnia 13 stycznia 2014 r.
Kategoria: Projekty ustaw
05.12.2013 09:32 Magda Sadowska
publikacja
Załącznik: Odniesienie do pisma Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów w sprawie prac nad projektem – pismo z dnia 28 listopada 2013 r.
Kategoria: Projekty ustaw
05.12.2013 09:29 Magda Sadowska
publikacja
Załącznik: Pismo Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów w sprawie prac nad projektem – pismo z dnia 27 listopada 2013 r
Kategoria: Projekty ustaw
29.11.2013 14:43 Sławomir Krasucki
publikacja
Załącznik: Pismo Ministra Finansów w sprawie prac nad projektem - pismo z dnia 26 listopada 2013 r.
Kategoria: Projekty ustaw
22.11.2013 12:17 Sławomir Krasucki
publikacja
Załącznik: Pismo z prośbą o włączenie projektu założeń projektu ustawy o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym do porządku obrad kolejnego posiedzenia stałego Komitetu Rady Ministrów - pismo z dnia 21 listopada 2013 r.
Kategoria: Projekty ustaw
22.11.2013 12:13 Sławomir Krasucki
publikacja
Załącznik: Odniesienie Ministra Sportu i Turystyki do uwag Szefa Kacelarii Prezesa Rady Ministrów - pismo z dnia 21 listopada 2013 r.
Kategoria: Projekty ustaw
13.11.2013 12:16 Sławomir Krasucki
publikacja
Załącznik: Pismo z dodatkowymi uwagami Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - pismo z dnia 8 listopada 2013 r.
Kategoria: Projekty ustaw
12.11.2013 14:46 Sławomir Krasucki
publikacja
Załącznik: Ustalenia Komitetu Rady Ministrów na posiedzeniu w dniu 7 listopada 2013 r.
Kategoria: Projekty ustaw
12.11.2013 14:45 Sławomir Krasucki
publikacja
Załącznik: Pismo Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przyjmujące wyjaśnienia - pismo z dnia 6 listopada 2013 r.
Kategoria: Projekty ustaw
12.11.2013 14:42 Sławomir Krasucki
publikacja
Załącznik: Odniesienie Ministra Sportu i Turystyki do uwag Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - pismo z dnia 6 listopada 2013 r.
Kategoria: Projekty ustaw
12.11.2013 14:40 Sławomir Krasucki
publikacja
Załącznik: Pismo z uwagami Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - pismo z dnia 5 listopada 2013 r.
Kategoria: Projekty ustaw
12.11.2013 14:38 Sławomir Krasucki
publikacja
Załącznik: Pismo o braku uwag Ministra Finansów - pismo z dnia 5 listopada 2013 r.
Kategoria: Projekty ustaw
31.10.2013 14:44 Sławomir Krasucki
publikacja
Załącznik: Test regulacyjny z dnia 24 października 2013 r.
Kategoria: Projekty ustaw
31.10.2013 14:42 Sławomir Krasucki
publikacja
Załącznik: Załączniki nr 1 i 2 do projektu założeń
Kategoria: Projekty ustaw
31.10.2013 14:41 Sławomir Krasucki
publikacja
Załącznik: Projekt założeń z dnia 29 października 2013 r. przekazany pod obrady Komitetu Rady Ministrów
Kategoria: Projekty ustaw
31.10.2013 14:39 Sławomir Krasucki
publikacja
Załącznik: Pismo przekazujące ponownie projekt założeń pod obrady Komitetu Rady Ministrów - pismo z dnia 30 października 2013 r.
Kategoria: Projekty ustaw
16.10.2013 09:45 Sławomir Krasucki
publikacja
Załącznik: Ustalenia Komitetu Rady Ministrów na posiedzeniu w dniu 10 października 2013 r.
Kategoria: Projekty ustaw
16.10.2013 09:43 Sławomir Krasucki
publikacja
Załącznik: Dodatkowe uwagi Ministra Finansów - pismo z dnia 9 października 2013 r.
Kategoria: Projekty ustaw
16.10.2013 09:41 Sławomir Krasucki
publikacja
Załącznik: Uwagi Ministra Rozwoju Regionalnego - pismo z dnia 4 października 2013 r.
Kategoria: Projekty ustaw
10.10.2013 11:16 Sławomir Krasucki
publikacja
Załącznik: Odniesienie do uwag Rządowego Centrum Legislacji - pismo z dnia 8 października 2013 r.
Kategoria: Projekty ustaw
10.10.2013 11:15 Sławomir Krasucki
publikacja
Załącznik: Protokół Rozbieżności z dnia 8 października 2013 r.
Kategoria: Projekty ustaw
10.10.2013 11:13 Sławomir Krasucki
publikacja
Załącznik: Odniesienie do uwag Ministra Finansów - pismo z dnia 8 października 2013 r.
Kategoria: Projekty ustaw
10.10.2013 11:11 Sławomir Krasucki
publikacja
Załącznik: Uwagi Rządowego Centrum Legislacji - pismo z dnia 4 paździenika 2013 r.
Kategoria: Projekty ustaw
10.10.2013 11:09 Sławomir Krasucki
publikacja
Załącznik: Uwagi Ministra Finansów - pismo z dnia 4 października 2013 r.
Kategoria: Projekty ustaw
25.09.2013 14:19 Sławomir Krasucki
publikacja
Załącznik: Protokół rozbieżności z dnia 19 września 2013 r.
Kategoria: Projekty ustaw
25.09.2013 14:18 Sławomir Krasucki
publikacja
Załącznik: Test regulacyjny z dnia 19 września 2013 r.
Kategoria: Projekty ustaw
25.09.2013 14:17 Sławomir Krasucki
publikacja
Załącznik: Załączniki nr 1 i 2 do projektu założeń
Kategoria: Projekty ustaw
25.09.2013 14:16 Sławomir Krasucki
publikacja
Załącznik: Projekt założeń z dnia 19 września 2013 r. przekazany pod obrady Komitetu Rady Ministrów
Kategoria: Projekty ustaw
25.09.2013 14:13 Sławomir Krasucki
publikacja
Załącznik: Pismo przekazujące projekt założeń pod obrady Komitetu Rady Ministrów - pismo z dnia 24 września 2013 r.
Kategoria: Projekty ustaw
23.09.2013 09:23 Sławomir Krasucki
publikacja
Załącznik: Dodatkowe uwagi KPRM - pismo z dnia 12 września 2013 r.
Kategoria: Projekty ustaw
13.09.2013 13:07 Magda Sadowska
publikacja
Załącznik: Dodatkowe uwagi Ministra Finansów – pismo z dnia 5 września 2013 r
Kategoria: Projekty ustaw
04.09.2013 12:59 Magda Sadowska
publikacja
Załącznik: Pismo o braku konieczności rozpatrzenia projektu przez Komitet do Spraw Europejskich – pismo z dnia 30 sierpnia 2013 r.
Kategoria: Projekty ustaw
04.09.2013 12:58 Magda Sadowska
publikacja
Załącznik: Dodatkowe uwagi RCL – pismo z dnia 30 sierpnia 2013 r.
Kategoria: Projekty ustaw
29.08.2013 10:43 Sławomir Krasucki
publikacja
Załącznik: Protokół rozbieżności z dnia 27 sierpnia 2013 r.
Kategoria: Projekty ustaw
29.08.2013 10:42 Sławomir Krasucki
publikacja
Załącznik: Test regulacyjny z dnia 26 sierpnia 2013 r.
Kategoria: Projekty ustaw
29.08.2013 10:39 Sławomir Krasucki
publikacja
Załącznik: Załączniki nr 1 i 2 do projektu założeń
Kategoria: Projekty ustaw
29.08.2013 10:37 Sławomir Krasucki
publikacja
Załącznik: Projekt założeń z dnia 27 sierpnia 2013 r. przekazany pod obrady Komitetu do Spraw Europejskich oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
Kategoria: Projekty ustaw
29.08.2013 10:34 Sławomir Krasucki
publikacja
Załącznik: Pismo przekazujące projekt założeń pod obrady Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego - pismo z dnia 28 sierpnia 2013 r.
Kategoria: Projekty ustaw
29.08.2013 10:30 Sławomir Krasucki
publikacja
Załącznik: Pismo przekazujące projekt założeń pod obrady Komitetu do Spraw Europejskich - pismo z dnia 28 sierpnia 2013 r.
Kategoria: Projekty ustaw
29.08.2013 10:29 Sławomir Krasucki
publikacja
Załącznik: Odniesienie do dodatkowych uwag KPRM - pismo z dnia 22 sierpnia 2013 r.
Kategoria: Projekty ustaw
29.08.2013 10:26 Sławomir Krasucki
publikacja
Załącznik: Odniesienie do uwag RCL - pismo z dnia 22 sierpnia 2013 r.
Kategoria: Projekty ustaw
29.08.2013 10:25 Sławomir Krasucki
skasowanie
Dokument: Projekt założeń projektu ustawy o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym
Kategoria: Projekty ustaw
29.08.2013 10:25 Sławomir Krasucki
skasowanie
Dokument: Projekt założeń projektu ustawy o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym
Kategoria: Projekty ustaw
29.08.2013 10:23 Sławomir Krasucki
publikacja
Załącznik: Odniesienie do dodatkowych uwag KPRM - pismo z dnia 28 sierpnia 2013 r.
Kategoria: Projekty ustaw
29.08.2013 10:22 Sławomir Krasucki
publikacja
Załącznik: Odniesienie do uwag RCL - pismo z dnia 22 sierpnia 2013 r.
Kategoria: Projekty ustaw
20.08.2013 12:27 Magda Sadowska
publikacja
Załącznik: Odniesienie do uwag Ministra Finansów – pismo z dnia 16 sierpnia 2013 r.
Kategoria: Projekty ustaw
20.08.2013 12:26 Magda Sadowska
publikacja
Załącznik: Dodatkowe uwagi KPRM – pismo z dnia 7 sierpnia 2013 r.
Kategoria: Projekty ustaw
20.08.2013 12:24 Magda Sadowska
modyfikacja
Kategoria: Projekty ustaw
01.08.2013 11:43 Sławomir Krasucki
publikacja
Załącznik: Odpowiedź Ministerstwa Sportu i Turystyki z dnia 31 lipca 2013 r. na uwagi Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Kategoria: Projekty ustaw
01.08.2013 11:41 Sławomir Krasucki
publikacja
Załącznik: Odpowiedź Ministerstwa Sportu i Turystyki z dnia 31 lipca 2013 r. na uwagi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Kategoria: Projekty ustaw
01.08.2013 11:40 Sławomir Krasucki
publikacja
Załącznik: Pismo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 25 lipca 2013 r. informujące o braku uwag do projektu
Kategoria: Projekty ustaw
01.08.2013 11:38 Sławomir Krasucki
publikacja
Załącznik: Pismo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 2013 r. informujące o braku uwag do projektu
Kategoria: Projekty ustaw
30.07.2013 11:04 Sławomir Krasucki
publikacja
Załącznik: Pismo Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa z dnia 19 lipca 2013 r. informujące o braku uwag do projektu
Kategoria: Projekty ustaw
30.07.2013 11:02 Sławomir Krasucki
publikacja
Załącznik: Pismo Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 19 lipca 2013 r. informujące o braku uwag do projektu
Kategoria: Projekty ustaw
30.07.2013 11:01 Sławomir Krasucki
publikacja
Załącznik: Pismo Ministerstwa Spraw Zagranicznych z dnia 19 lipca 2013 r. o zgodności projektu z prawem UE
Kategoria: Projekty ustaw
30.07.2013 11:00 Sławomir Krasucki
publikacja
Załącznik: Pismo Wiceprzewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2013 r. - uwagi do projektu przesłanego do ponownych uzgodnień międzyresortowych
Kategoria: Projekty ustaw
30.07.2013 10:58 Sławomir Krasucki
publikacja
Załącznik: Pismo Wiceprezesa Rządowego Centrum Legislacji z dnia 19 lipca 2013 r. - uwagi do projektu przesłanego do ponownych uzgodnień międzyresortowych
Kategoria: Projekty ustaw
30.07.2013 10:56 Sławomir Krasucki
publikacja
Załącznik: Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 19 lipca 2013 r. – uwagi do projektu przesłanego do ponownych uzgodnień międzyresortowych
Kategoria: Projekty ustaw
16.07.2013 06:09 Sławomir Krasucki
publikacja
Załącznik: Test regulacyjny
Kategoria: Projekty ustaw
15.07.2013 14:20 Sławomir Krasucki
publikacja
Załącznik: Projekt założeń projektu ustawy o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym
Kategoria: Projekty ustaw
15.07.2013 14:18 Sławomir Krasucki
publikacja
Załącznik: Załączniki 1 i 2 do projektu
Kategoria: Projekty ustaw
15.07.2013 14:16 Sławomir Krasucki
publikacja
Załącznik: Tabela uwag TFG po konsultacjach i uzgodnieniach
Kategoria: Projekty ustaw
15.07.2013 14:14 Sławomir Krasucki
publikacja
Załącznik: pismo przekazujące projekt założeń do zaopiniowania
Kategoria: Projekty ustaw
09.07.2013 14:00 Magda Sadowska
publikacja
Załącznik: Odniesienie do dodatkowych uwag Ministra Finansów – pismo z dnia 3 lipca 2013 r.
Kategoria: Projekty ustaw
09.07.2013 13:59 Magda Sadowska
publikacja
Załącznik: Uwagi Ministra Finansów
Kategoria: Projekty ustaw
09.07.2013 13:59 Magda Sadowska
publikacja
Załącznik: Stanowisko Konwentu Marszałków
Kategoria: Projekty ustaw
24.06.2013 11:13 Magda Sadowska
publikacja
Załącznik: Lista obecności na konferencji uzgodnieniowej w dniu 20 czerwca 2013 r.
Kategoria: Projekty ustaw
24.06.2013 11:12 Magda Sadowska
publikacja
Załącznik: Zgłoszenie zainteresowania pracami nad projektem złożone przez Stowarzyszenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego – pismo z dnia 20 czerwca 2013 r.
Kategoria: Projekty ustaw
24.06.2013 11:10 Magda Sadowska
publikacja
Załącznik: Zgłoszenie zainteresowania pracami nad projektem złożone przez Polsko – Azjatycką Izbę Turystyki – pismo z dnia 18 czerwca 2013 r. (data wpływu)
Kategoria: Projekty ustaw
19.06.2013 13:11 Magda Sadowska
publikacja
Załącznik: Uwagi Rządowego Centrum Legislacji - pismo z dnia 29 maja 2013 r.
Kategoria: Projekty ustaw
19.06.2013 13:10 Magda Sadowska
publikacja
Załącznik: Uwagi Marszałka Województwa Mazowieckiego - e-mail z dnia 29 maja 2013 r.
Kategoria: Projekty ustaw
19.06.2013 13:09 Magda Sadowska
publikacja
Załącznik: Pismo o braku uwag Ministra Spraw Wewnętrznych - pismo z dnia 23 maja 2013 r.
Kategoria: Projekty ustaw
19.06.2013 13:09 Magda Sadowska
publikacja
Załącznik: Uwagi Marszałka Województwa Pomorskiego - pismo z dnia 17 maja 2013 r.
Kategoria: Projekty ustaw
19.06.2013 13:08 Magda Sadowska
publikacja
Załącznik: Pismo o braku uwag Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - pismo z dnia 24 maja 2013 r.
Kategoria: Projekty ustaw
19.06.2013 13:07 Magda Sadowska
publikacja
Załącznik: Uwagi KPRM - pismo z dnia 24 maja 2013 r.
Kategoria: Projekty ustaw
19.06.2013 13:06 Magda Sadowska
publikacja
Załącznik: Uwagi Ministra Gospodarki - pismo z dnia 23 maja 2013 r.
Kategoria: Projekty ustaw
19.06.2013 13:06 Magda Sadowska
publikacja
Załącznik: Uwagi Marszałka Województwa Wielkopolskiego - pismo z dnia 21 maja 2013 r.
Kategoria: Projekty ustaw
19.06.2013 13:05 Magda Sadowska
publikacja
Załącznik: Uwagi Marszałka Województwa Śląskiego - pismo z dnia 21 maja 2013 r.
Kategoria: Projekty ustaw
19.06.2013 13:05 Magda Sadowska
publikacja
Załącznik: Uwagi Polskiej Izby Ubezpieczeń - pismo z dnia 22 maja 2013 r.
Kategoria: Projekty ustaw
19.06.2013 13:04 Magda Sadowska
publikacja
Załącznik: Uwagi Związku Prywatnych Pracodawców Turystyki - e-mail z dnia 23 maja 2013 r.
Kategoria: Projekty ustaw
19.06.2013 13:01 Magda Sadowska
publikacja
Załącznik: Uwagi Związku Województw RP - e-mail z dnia 23 maja 2013 r.
Kategoria: Projekty ustaw
19.06.2013 13:00 Magda Sadowska
publikacja
Załącznik: Uwagi Marszałka Województwa Podkarpackiego - pismo z dnia 20 maja 2013 r.
Kategoria: Projekty ustaw
19.06.2013 12:59 Magda Sadowska
publikacja
Załącznik: Uwagi Rzecznika Ubezpieczonych - pismo z dnia 21 maja 2013 r.
Kategoria: Projekty ustaw
19.06.2013 12:59 Magda Sadowska
publikacja
Załącznik: Uwagi Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce - e-mail z dnia 22 maja 2013 r.
Kategoria: Projekty ustaw
19.06.2013 12:57 Magda Sadowska
publikacja
Załącznik: Wspólne uwagi Polskiej Izby Turystyki, Izby Turystyki RP, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystyki, Polskiej Izby Turystyki Młodzieżowej i Polskiego Związku Organizatorów Turystyki - pismo z dnia 21 maja 2013 r.
Kategoria: Projekty ustaw
19.06.2013 12:56 Magda Sadowska
publikacja
Załącznik: Uwagi Marszałka Województwa Świętokrzyskiego - pismo z dnia 22 maja 2013 r.
Kategoria: Projekty ustaw
19.06.2013 12:55 Magda Sadowska
publikacja
Załącznik: Uwagi Marszałka Województwa Podlaskiego - pismo z dnia 22 maja 2013 r.
Kategoria: Projekty ustaw
19.06.2013 12:52 Magda Sadowska
publikacja
Załącznik: Uwagi Ministra Finansów - pismo z dnia 20 maja 2013 r.
Kategoria: Projekty ustaw
19.06.2013 12:51 Magda Sadowska
publikacja
Załącznik: Uwagi Marszałka Województwa Lubuskiego - pismo z dnia 20 maja 2013 r.
Kategoria: Projekty ustaw
19.06.2013 12:50 Magda Sadowska
publikacja
Załącznik: Uwagi Marszałka Województwa Łódzkiego - pismo z dnia 16 maja 2013 r.
Kategoria: Projekty ustaw
19.06.2013 12:49 Magda Sadowska
publikacja
Załącznik: Uwagi Europejskiego Centrum Konsumenckiego - e-mail z dnia 17 maja 2013 r.
Kategoria: Projekty ustaw
19.06.2013 12:45 Magda Sadowska
modyfikacja
Załącznik: Uwagi Ministra Administracji i Cyfryzacji
Kategoria: Projekty ustaw
19.06.2013 12:45 Magda Sadowska
modyfikacja
Załącznik: Uwagi Ministra Administracji i Cyfryzacji - pismo z dnia 6 maja 2013 r.
Kategoria: Projekty ustaw
19.06.2013 12:43 Magda Sadowska
publikacja
Załącznik: Uwagi Ministra Administracji i Cyfryzacji - pismo z dnia 6 maja 2013 r.
Kategoria: Projekty ustaw
14.06.2013 11:27 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Zaproszenie na konferencję uzgodnieniową – pismo z dnia 13 czerwca 2013 r.
Kategoria: Projekty ustaw
12.06.2013 12:10 Magda Sadowska
publikacja
Załącznik: Zgłoszenie zainteresowania pracami nad projektem złożone przez Federację Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia "Porozumienie Zielonogórskie" - pismo z dnia 24 maja 2013 r.
Kategoria: Projekty ustaw
12.06.2013 12:09 Magda Sadowska
publikacja
Załącznik: Zgłoszenie zainteresowania pracami nad projektem złożone przez Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel - pismo z dnia 3 czerwca 2013 r. (data wpływu)
Kategoria: Projekty ustaw
06.05.2013 13:09 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Pismo o braku uwag Ministra Rozwoju Regionalnego – pismo z dnia 24 kwietnia 2013 r.
Kategoria: Projekty ustaw
06.05.2013 13:09 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Uwagi Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa – pismo z dnia 19 kwietnia 2013 r.
Kategoria: Projekty ustaw
18.04.2013 11:10 Agnieszka Ludwicka
modyfikacja
Kategoria: Projekty ustaw
18.04.2013 11:07 Agnieszka Ludwicka
modyfikacja
Załącznik: Pismo przekazujące projekt założeń do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych – pismo z dnia 18 kwietnia 2013 r.
Kategoria: Projekty ustaw
18.04.2013 11:05 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Test regulacyjny
Kategoria: Projekty ustaw
18.04.2013 11:05 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Załączniki nr 1 i 2 do projektu założeń
Kategoria: Projekty ustaw
18.04.2013 11:04 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Projekt założeń z dnia 17 kwietnia 2013 r. przekazany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych
Kategoria: Projekty ustaw
18.04.2013 11:03 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Pismo przekazujące projekt założeń do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych – pismo z dnia 18 kwietnia 2013 r.
Kategoria: Projekty ustaw
18.04.2013 06:40 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Kategoria: Ustawy
do góry