2017 rok

Wyniki konkursu ofert z zakresu turystyki w ramach dofinansowania zadań publicznych na 2017 rok

Komisja Konkursowa Departamentu Turystyki MSiT oceniająca złożone oferty z zakresu turystyki w ramach dofinansowania zadań publicznych na 2017 rok, zakończyła pracę.

W załączeniu przedstawiamy:

  1. Wykaz ofert rekomendowanych do dofinansowania w roku 2017.
  2. Wykaz zadań rezerwowych w roku 2017.
  3. Wykaz zadań, które nie zostały rekomendowane do realizacji w roku 2017.
  4. Wykaz zadań, które zostały odrzucone z przyczyn formalnych w roku 2017.

Ponadto uprzejmie informujemy, iż:

  1. Z podmiotami, których oferty zostały rekomendowane do dofinansowania zostaną zawarte umowy na realizację zadań dofinansowanych w roku 2017. Prosimy organizacje o pilny kontakt z Departamentem Turystyki nr tel. 22 2443197, 2443172, celem uzgodnienia dalszych procedur.
  2. Podmioty, których zadania zostały rekomendowane do realizacji w 2017 roku, do czasu zawarcia umowy realizują zadanie na własne ryzyko.
  3. Podmioty wymienione w wykazie zadań rezerwowych ponoszą koszty na własne ryzyko. W przypadku, gdy pozostaną niewykorzystane środki będzie możliwe podpisanie umowy.

Metadane

Data publikacji : 28.02.2017
Data modyfikacji : 06.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Jędrzejewska-Debortoli
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czubak
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Czubak
do góry