2015 rok

Nabór wniosków o dofinansowanie zadań ze środków budżetu państwa związanych z przygotowaniem zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowaniem i udziałem w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 2015 roku

Do wniosku o dofinansowanie ww. zadań należy dołączyć:
1) preliminarz kosztów bezpośrednich i pośrednich  – zestawienie zbiorcze;
2) preliminarz kosztów bezpośrednich i pośrednich – zestawienie zbiorcze – podział na grupy szkoleniowe;
3) harmonogram planowanych działań;
4) harmonogram planowanych działań – podział na grupy szkoleniowe;
5) preliminarz kosztów pośrednich;
6) aktualny odpis lub wydruk komputerowy z Krajowego Rejestru Sądowego wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność i aktualność danych na dzień składania wniosku;
7) zatwierdzony uchwałą organu zarządzającego wnioskodawcy, opracowany przez MSiT „Test zgodności z zasadami dobrego rządzenia”;
8) sprawozdanie z działalności zarządu oraz sprawozdanie finansowe za rok 2013, ocenione przez biegłego rewidenta – rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie Członków/Delegatów (nie załącza się dokumentu jeżeli został on już złożony do Departamentu Kontroli MSiT);
9) aktualny program przygotowań do Igrzysk Olimpijskich Rio de Janeiro 2016 lub do Igrzysk Olimpijskich Pyeongchang 2018.
 

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 08.01.2015
Data modyfikacji : 08.01.2015
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Adam Soroko
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Roszkowska
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Roszkowska
do góry