BIP - Ministerstwo Sportu i Turystyki Nabór wniosków na realizację w 2020 r. Programu „Szkolny Klub Sportowy” - 2019 rok -

2019 rok

Nabór wniosków na realizację w 2020 r. Programu „Szkolny Klub Sportowy”

Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Szkolny Klub Sportowy” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży

Kwota do rozdysponowania w naborze: 54 525 000 zł.

Wnioski należy składać do dnia 18 grudnia 2019 r.

Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi nie później niż do dnia 16 stycznia 2020 r.

Ewentualne pytania w zakresie Programu „Szkolny Klub Sportowy” należy kierować do pracowników Departamentu Sportu dla Wszystkich tel. 22 24 43 155, 22 24 43 280, 22 24 43 266.

Metadane

Data publikacji : 25.10.2019
Data modyfikacji : 30.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dariusz Buza
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czubak
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Czubak
do góry