2013 rok

Komunikat dot. dofinansowania w 2013 roku zadań programu „Sport Wszystkich Dzieci”

Departament Sportu dla Wszystkich informuje o możliwości składania wniosków w otwartym konkursie na dofinansowanie w  2013  roku, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, projektów z zakresu rozwijania sportu dzieci i młodzieży w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”, dla następujących zadań:

  1. Organizacja  imprez  sportowych  dla  dzieci  i  młodzieży
  2. Promocja sportu dzieci i młodzieży, w tym wydawnictwa metodyczno-szkoleniowe

Przy tworzeniu wniosków obowiązują wszystkie zasady, tryb i warunki  zawarte w ogłoszeniu konkursowym, dotyczącym  otwartego  konkursu  na  dofinansowanie w 2013 roku zadań z zakresu rozwijania sportu dzieci i młodzieży w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”, z dnia 21 grudnia 2012 r.  (link).

Konkurs ma charakter otwarty i dotyczy dofinasowania przedsięwzięć planowanych do realizacji w terminie od dnia złożenia wniosku do dnia 31 grudnia 2013 r.

Składane oferty będą rozpatrywane sukcesywnie, do wyczerpania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczonych na realizację w/w. zadań w 2013 roku.

Metadane

Data publikacji : 05.12.2013
Data modyfikacji : 05.12.2013
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Kudlik
Osoba udostępniająca informację:
Magda Sadowska
Osoba modyfikująca informację:
Magda Sadowska
do góry