2015 rok

Nabór wniosków o dofinansowanie w 2015 r. zadań z zakresu sportu wyczynowego osób niepełnosprawnych ze środków FRKF

Minister Sportu i Turystyki  ogłasza nabór wniosków w  ramach „Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2015 roku zadań związanych z przygotowaniem i udziałem zawodników niepełnosprawnych w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy”

Rodzaj zadań, wnioskodawcy uprawnieni do uzyskania dofinansowania, wysokość środków Funduszu, warunki udzielania dofinansowania, termin i warunki realizacji zadań, termin i miejsce składania wniosków, termin rozpatrzenia wniosków oraz kryteria oceny przyznawania dofinansowania określa „Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2015 roku zadań związanych z przygotowaniem i udziałem zawodników niepełnosprawnych w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy " stanowiący załącznik do Decyzji nr 16 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 19 grudnia 2014 roku.

Do wniosku o dofinansowanie zadania należy dołączyć:
1) preliminarz  kosztów bezpośrednich i pośrednich  – zestawienie zbiorcze;
2) harmonogram planowanych działań;
3) preliminarz kosztów pośrednich;
4) aktualny odpis lub wydruk komputerowy z Krajowego Rejestru Sądowego wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność i aktualność danych na dzień składania wniosku;
5) statut wnioskodawcy;
6) program przygotowań do XIV Igrzysk Paraolimpijskich Rio de Janeiro’2016, XI Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich Pyeongchang’2018, XVII Zimowych Igrzysk Głuchych Chanty Mansyjsk’2015, XXIII Letnich Igrzysk Głuchych Ankara’2017 oraz program przygotowań do mistrzostw świata i Europy w sportach nie objętych programem igrzysk paraolimpijskich i igrzysk głuchych.

 

Metadane

Data publikacji : 30.12.2014
Data modyfikacji : 31.12.2014
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Adam Soroko
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Roszkowska
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Roszkowska
do góry