2013 rok

Informacja o zmianie terminu rozstrzygnięcia konkursu w zakresie rozwijania sportu osób niepełnosprawnych

Uprzejmie informujemy, iż następuje zmiana pkt. VII ust. 1 w otwartym konkursie  na dofinansowanie  w 2013 r. zadań z zakresu rozwijania sportu osób niepełnosprawnych realizowanych w ramach zadania: „Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla Wszystkich”, działania: „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych” finansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Powyższy punkt otrzymuje brzmienie:

VII Termin, tryb i kryteria oceny ofert:

1. Konkurs ma charakter otwarty, tzn. że w pierwszej fazie konkursu zostaną ocenione oferty złożone w terminie określonym w punkcie VI.4. Rozstrzygnięcie pierwszej fazy konkursu nastąpi nie później niż do dnia 5 marca 2013 r. Oferty złożone po 14 grudnia 2012 r. będą rozpatrywane później, w miarę posiadanych środków. 

Metadane

Data publikacji : 28.02.2013
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dariusz Buza
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Ludwicka
do góry