Centralny Ośrodek Sportu Instytucja Gospodarki Budżetowej

Dotacje celowe dla Centralnego Ośrodka Sportu na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących oraz inwestycji w 2012 roku

 

Dotacje celowe dla Centralnego Ośrodka Sportu na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących oraz inwestycji w 2012 roku.

Lp.

Nazwa zadania

Wartość całkowita
(w zł)

Wysokość dofinansowania
(w zł)

1.

Tworzenie warunków dla szkolenia sportowego prowadzonego przez polskie związki sportowe i inne podmioty działające w zakresie kultury fizycznej, poprzez bieżące utrzymanie i zarządzanie obiektami sportowymi COS.

32 049 719,00

20 979 000,00

2.

Zakup dwóch zmywarek dla COS OPO w Wałczu.

150 000,00

150 000,00

3.

Zakup kosiarki dla COS OPO w Wałczu.

111 000,00

90 000,00

4.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn. "rozbudowa hali sportowej wielofunkcyjnej wraz z zapleczem socjalnym" na terenie COS OPO Szczyrk.

200 000,00

200 000,00

5.

Zakup pierwszego wyposażenia siłowni i sali ergometrów rozbudowywanych hangarów na sprzęt pływający w COS OPO w Wałczu.

172 000,00

172 000,00

6.

Dokumentacja projektowa w zakresie: projekt budowlany i projekty wykonawcze w branżach: architektura i instalacje wewnętrzne (elektryczna, wod-kan, co., wentylacyjna) i przedmiary robót do branż jw., zadania p.n. „przebudowa hali sportowej lekkoatletycznej w COS OPO w Spale.

338 000,00

298 000,00

7.

Zakup pompy do ścieków dla COS OPO w Giżycku.

12 000,00

12 000,00

8.

Wykonanie dokumentacji rozbiórki przęsła mostu, uzyskania pozwolenia na rozbiórkę i realizacja zadania - etap zadania - odbudowa przystani jachtowej w COS OPO w Giżycku.

35 000,00

35 000,00

9.

Zakup pierwszego wyposażenia dla hali sportowej z zapleczem rehabilitacyjno-administracyjnym w COS OPO w Giżycku.

300 000,00

300 000,00

10.

Zakup pierwszego wyposażenia dla internatu sportowego zakopane w COS OPO w Zakopanem.

3 180 000,00

1 673 000,00

11.

Zakup specjalistycznego sprzętu do bieżącego utrzymania boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią dla COS OPO Szczyrk.

154 000,00

154 000,00

12.

Modernizacja własnego ujęcia wody i stacji uzdatniania wody ze studni 1b wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej w COS OPO we Władysławowie.

131 031,50

125 000,00

Dotacje celowe dla Centralnego Ośrodka Sportu na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących oraz inwestycji w 2011 roku.

Lp.

Nazwa zadania

Wartość całkowita
(w zł)

Wysokość dofinansowania
(w zł)

1.

Tworzenie warunków dla szkolenia sportowego prowadzonego przez polskie związki sportowe i inne podmioty działające w zakresie kultury fizycznej, poprzez bieżące utrzymanie i zarządzanie obiektami sportowymi COS.

28 028 345,00

20 270 000,00

2.

Przebudowa i rozbudowa budynku internatu sportowego DW-700 w Wałczu, w celu dostosowania obiektu do potrzeb przeciwpożarowych.

774 784,00

635 000,00

3.

Zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu sportowego w COS OPO we Władysławowie.

451 000,00

451 000,00

4.

Wykonanie dokumentacji przebudowy tras nartorolkowych w COS OPO w Zakopanem.

35 000,00

35 000,00

5.

Wykonanie dokumentacji do przetargu (po rozwiązaniu umowy z pierwszym wykonawcą) przebudowy internatu w COS OPO w Zakopanem.

200 000,00

200 000,00

6.

Zakup inwestycyjny sprzętu do pielęgnacji boisk (nawierzchnia naturalna, sztuczna trawa, tartan, poliuretan) dla COS OPO w Zakopanem.

149 555,00

149 555,00

7.

Zakup inwestycyjny serwera i centrali telefonicznej dla COS w Warszawie.

90 000,00

90 000,00

8.

Przebudowa agregatu chłodniczego w maszynowni w COS w Warszawie.

307 500,00

307 500,00

9.

Przebudowa obiektu Torwar II w zakresie: a) wykonania systemu podwieszania siatek i zamontowania siatek, b) wykonania wykładziny specjalistycznej na posadzce wokół boiska i na ciągach komunikacyjnych w COS Warszawa.

212 945,00

212 945,00

10.

Adaptacja pomieszczeń basenu w celu rozszerzenia zakresu odnowy biologicznej.

750 000,00

750 000,00

 

Metadane

Data publikacji : 09.02.2012
Data modyfikacji : 11.03.2014
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszard Froń
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czubak
Osoba modyfikująca informację:
Sławomir Krasucki
do góry