Centralny Ośrodek Sportu Instytucja Gospodarki Budżetowej

Dotacje celowe dla Centralnego Ośrodka Sportu na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących oraz inwestycji w 2013 roku

Dotacje celowe dla Centralnego Ośrodka Sportu na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących oraz inwestycji w 2013 roku.

Lp.

Nazwa zadania

Wartość całkowita
(w zł)

Wysokość dofinansowania
(w zł)

1.

Tworzenie warunków dla szkolenia sportowego prowadzonego przez polskie związki sportowe i inne podmioty działające w zakresie kultury fizycznej, poprzez bieżące utrzymanie i zarządzanie obiektami sportowymi COS.

36 051 600,19

20 979 000,00

2.

Wykonanie dokumentacji projektowej remontu elewacji Hali Torwar I w COS w Warszawie.

20 910,00

21 000,00

3.

Wykonanie dokumentacji projektowej remontu Hali Torwar II w COS w Warszawie.

108 855,00

109 000,00

4.

Przebudowa dróg wewnętrznych w COS OPO Giżycko – odcinek I.

799.385,71

750 000,00

5.

Przebudowa dróg wewnętrznych w COS OPO Giżycko – odcinek II.

269 382,97

269 000,00

6.

Wykonanie przyłącza gazowego do obiektów oraz przebudowa pieców C.O. w COS OPO Giżycko.

357 665,05

110 000,00

7.

Wykonanie nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej na odcinku budynek Albatros – kolektor główny przy ul. Sportowej w COS OPO we Władysławowie.

422 586,64

270 000,00

8.

Wykonanie dokumentacji dla wykonania zadania budowy hali sportowej w COS OPO w Zakopanem.

189 727,50

191 000,00

9.

Wykonanie przebudowy i rozbudowy instalacji kotłowni w zakresie C.O. oraz C.W.U. w COS OPO w Zakopanem.

355 704,00

350 000,00

 

Metadane

Data publikacji : 11.03.2014
Data modyfikacji : 11.03.2014
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszard Froń
Osoba udostępniająca informację:
Sławomir Krasucki
Osoba modyfikująca informację:
Sławomir Krasucki
do góry